خطوط فرآوری و بسته بندی

برخی خطوط پیشنهادی ماشین سازی ارم برای فرآوری و یا بسته بندی محصولات مختلف

خط کامل حبوبات، خشکبار و غلات

در این خط ابتدا بالابر دانه ای R100-G جهت انتقال محصول اولیه به دستگاه بوجاری قرار می گیرد.
پس از بالابر تغذیه کننده دستگاه بوجاری R250-W جهت بوجاری حبوبات یا خشکبار قرار می گیرد.
سپس نوار نقاله دست چین R75-P جهت دست چین کردن محصولات خارج شده از بوجاری قرار می گیرد.
پس از نوار نقاله دست چین، بالابر دانه ای R100-G محصولات دست چین شده را به دستگاه پولیشR250-P جهت پولیش شدن انتقال می دهد.
پس از پولیش، محصول توسط بالابر دانه ای R100-G به دستگاه بسته بندی جهت بسته بندی انتقال می یابد.
پس از بالابر دانه ای یکی از دستگاه های بسته بندی سری دانه ای Granular قرار می گیرد.
در انتها نیز دستگاه نوار نقاله شیب دار R75-G جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر و کارتن کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

خط ساده محصولات دانه ای

در این خط ابتدا بالابر دانه ای R100-G جهت انتقال محصولات دانه ای به دستگاه بسته بندی قرار می گیرد.
پس از بالابر دانه ای یکی از دستگاه های بسته بندی سری دانه ای Granular قرار می گیرد.
در انتها نیز دستگاه نوار نقاله شیب دار R75-G جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر و کارتن کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

خط ساده ساشه پودری

در این خط ابتدا بالابر پودری R100-P جهت انتقال محصولات پودری به دستگاه بسته بندی قرار می گیرد.
پس از بالابر دانه ای یکی از دستگاه های بسته بندی پودری سری ساشه Sachet قرار می گیرد.
در انتها نیز دستگاه نوار نقاله شیب دار (مینی) R75-G(M) جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر و کارتن کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

خط محصولات پودری

در این خط ابتدا دستگاه آسیاب R250-M جهت آسیاب کردن موارد قرار می گیرد.
سپس دستگاه بلندر R250-B جهت میکس کردن مواد پودری قرار می گیرد.
پس از بلندر، دستگاه بالابر پودری R100-P جهت انتقال محصولات پودری به دستگاه بسته بندی قرار می گیرد.
پس از بالابر دانه ای یکی از دستگاه های بسته بندی سری پودری Powder قرار می گیرد.
در انتها نیز دستگاه نوار نقاله شیب دار R75-G جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر و کارتن کردن مورد استفاده قرار می گیرد.