شرح فعالیت

طراح و سازنده:

دستگاه بسته بندی دانه ای؛ مولتی هد 12 توزین ، دستگاه بسته بندی دانه ای؛ 4 توزین ، دستگاه بسته بندی دانه ای؛ 2 توزین ، دستگاه بسته بندی دانه ای؛ حجمی ، دستگاه بسته بندی دانه ای؛ حجمی (مینی) ، دستگاه بسته بندی میله ای؛ 2 توزین ، دستگاه بسته بندی میله ای؛ حجمی ، دستگاه بسته بندی پودری؛ اسکرو ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ دانه ای حجمی (سه طرف) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ دانه ای حجمی (مدادی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ دانه ای حجمی (هرمی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ دانه ای حجمی سیلندری (سه طرف) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ دانه ای حجمی سیلندری (مدادی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ پودری اسکرو (سه طرف) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ پودری اسکرو (مدادی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ پودری اسکرو (هرمی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ پودری اسکرو دوقلو (سه طرف) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ پودری اسکرو دوقلو (مدادی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ مایعات تزریقی (سه طرف) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ مایعات تزریقی (مدادی) ، دستگاه بسته بندی ساشه؛ مایعات تزریقی (هرمی) ، دستگاه پرکن؛ دانه ای 4 توزین ، دستگاه پرکن؛ دانه ای 2 توزین ، دستگاه پرکن؛ دانه ای حجمی ، دستگاه پرکن؛ دانه ای حجمی (نیمه اتوماتیک) ، دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو، دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو (نیمه اتوماتیک)، دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو (توزین)، دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو روتاری ، دستگاه فرآوری؛ بوجاری ، دستگاه فرآوری؛ پولیش ، دستگاه فرآوری؛ بلندر ، چاپگر؛ حرارتی ، چاپگر؛ حرارتی (میز دار) ، بالابر؛ دانه ای ، بالابر؛ میله ای ، بالابر؛ پودری ، نوار نقاله؛ شیبدار ، نوار نقاله؛ افقی ، نوار نقاله؛ دست چین ، خط بسته بندی محصولات دانه ای ، خط کامل فرآوری و بسته بندی حبوبات، خشکبار و غلات ، خط بسته بندی محصولات میله ای ، خط بسته بندی محصولات پودری

بالا

اخبار

تخفیف ویژه نمایشگاهی

تا 5% تخفیف هنگام عقد قرارداد:
جمعه 8 آذر لغایت دوشنبه 11 آذر 1396
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران
غرفه ماشین سازی ارم

بالا

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران

شرکت ماشین سازی ارم، مقدم شما را گرامی می دارد در:
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران
جمعه 8 آذر لغایت دوشنبه 11 آذر 1398
محل دائمی نمایشگاه های تهران
سالن 41A
غرفه 42

بالا