سری پرکن

R225-GW4     دستگاه پرکن؛ دانه ای 4 توزین


•   این دستگاه جهت بسته بندی انواع زیادی از محصولات دانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط 4 ترازوی مستقل صورت می گیرد.

•   این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   قسمت های در تماس با مواد، از جنس استیل ضد زنگ می باشند.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-G می باشد.

•   مناسب ترین راه جمع آوری بسته های این دستگاه استفاده از میز؛ گردان می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 260 * 180 * 240 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 8 آمپر

وزن : 800 کیلوگرم

وزن بسته : تا 50000 گرم

سیستم توزین : 4 توزین مستقل

سرعت عملکرد : تا 30 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

قند

خرما

میوه خشک

لیمو عمانی

سبزی خشک

چیپس

اسنک

چای


بالا

R225-GW2     دستگاه پرکن؛ دانه ای 2 توزین


•   این دستگاه جهت بسته بندی انواع زیادی از محصولات دانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط 2 ترازوی مستقل صورت می گیرد.

•   این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   قسمت های در تماس با مواد، از جنس استیل ضد زنگ می باشند.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-G می باشد.

•   مناسب ترین راه جمع آوری بسته های این دستگاه استفاده از میز؛ گردان می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 260 * 180 * 240 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 8 آمپر

وزن : 600 کیلوگرم

وزن بسته : تا 50000 گرم

سیستم توزین : 2 توزین مستقل

سرعت عملکرد : تا 20 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

قند

خرما

میوه خشک

لیمو عمانی

سبزی خشک

چیپس

اسنک

چای

بالا

R225-GV     دستگاه پرکن؛ دانه ای حجمی


•   این دستگاه جهت بسته بندی محصولات دانه ای با شکلی هندسی منظم و مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط پیمانه های دوار و بصورت حجمی صورت می گیرد.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-G می باشد.

•   مناسب ترین راه جمع آوری بسته های این دستگاه استفاده از میز؛ گردان می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 240 * 120 * 240 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 8 آمپر

وزن : 600 کیلوگرم

وزن بسته : تا 10000 گرم

سیستم توزین : پیمانه ای حجمی

سرعت عملکرد : تا 30 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

حبوبات

غلات

ماکارونی

برنج

نمک

کنجد

شکر

پودر لباسشویی

بالا

R225-GV (S)     دستگاه پرکن؛ دانه ای حجمی (نیمه اتوماتیک)


•   در این دستگاه بطری و یا کیسه باید توسط اپراتور زیر نازل قرار گیرد.

•   این دستگاه جهت بسته بندی محصولات دانه ای با شکلی هندسی منظم و مشابه مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط پیمانه های دوار و بصورت حجمی صورت می گیرد.

•   این دستگاه از سرعت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-G می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 240 * 120 * 120 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 4 آمپر

وزن : 400 کیلوگرم

وزن بسته : تا 10000 گرم

سیستم توزین : پیمانه ای حجمی

سرعت عملکرد : تا 50 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

حبوبات

غلات

ماکارونی

برنج

نمک

کنجد

شکر

پودر لباسشویی

بالا

R225-PS     دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو


•   این دستگاه جهت بسته بندی انواع زیادی از محصولات پودری مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط کنترل میزان چرخش مارپیچ (بوسیله سروو موتور) صورت می گیرد.

•   این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   قسمت های در تماس با مواد، از جنس استیل ضد زنگ می باشند.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-P می باشد.

•   مناسب ترین راه جمع آوری بسته های این دستگاه استفاده از میز؛ گردان می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 240 * 120 * 240 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 8 آمپر

وزن : 600 کیلوگرم

وزن بسته : تا 20000 گرم

سیستم توزین : میزان چرخش مارپیچ

سرعت عملکرد : تا 30 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

پودر کاکائو

پودر قهوه

شیر خشک

اسپرسو

آرد

فلفل

ادویه

سماق

بالا

R225-PS(S)     دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو (نیمه اتوماتیک)


•   در این دستگاه بطری و یا کیسه باید توسط اپراتور زیر نازل قرار گیرد.

•   این دستگاه جهت بسته بندی انواع زیادی از محصولات پودری مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط کنترل میزان چرخش مارپیچ (بوسیله سروو موتور) صورت می گیرد.

•   این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   قسمت های در تماس با مواد، از جنس استیل ضد زنگ می باشند.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-P می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 240 * 120 * 120 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 6 آمپر

وزن : 600 کیلوگرم

وزن بسته : تا 20000 گرم

سیستم توزین : میزان چرخش مارپیچ

سرعت عملکرد : تا 40 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

پودر کاکائو

پودر قهوه

شیر خشک

اسپرسو

آرد

فلفل

ادویه

سماق

بالا

R225-PS (W)     دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو (توزین)


•   در این دستگاه بطری و یا کیسه باید توسط اپراتور زیر نازل قرار گیرد.

•   این دستگاه جهت بسته بندی انواع زیادی از محصولات پودری مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط ترازوی مستقل صورت می گیرد.

•   این دستگاه از دقت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   قسمت های در تماس با مواد، از جنس استیل ضد زنگ می باشند.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-P می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 240 * 120 * 120 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 6 آمپر

وزن : 600 کیلوگرم

وزن بسته : تا 50000 گرم

سیستم توزین : توزین مستقل

سرعت عملکرد : تا 40 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطی، کیسهپت

قوطی

دوی پک

کیسه

پودر کاکائو

پودر قهوه

شیر خشک

اسپرسو

آرد

فلفل

ادویه

سماق


بالا

R225-PSR     دستگاه پرکن؛ پودری اسکرو روتاری


•   این دستگاه جهت بسته بندی انواع زیادی از محصولات پودری مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها در این دستگاه توسط کنترل میزان چرخش مارپیچ (بوسیله سروو موتور) صورت می گیرد.

•   این دستگاه از دقت بالا و سرعت بالایی برخوردار است.

•   قسمت های مختلف دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شوند و در صورت بروز خطا دستگاه از ادامه کار ایستاده و پیغام خطای مرتبط صادر می شود.

•   گزارش سرعت عملکرد دستگاه در 10 دقیقه اخیر بصورت عدد و نمودار قابل رویت می باشد.

•   کنترل دستگاه از طریق مانیتور 7 اینچ رنگی و بصورت لمسی صورت می پذیرد که دارای 2 زبان کاربری فارسی و انگلیسی بوده و در صورت سفارش زبان های دیگر نیز به آن اضافه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.

•   قسمت های در تماس با مواد، از جنس استیل ضد زنگ می باشند.

•   مناسب ترین راه تغذیه این دستگاه استفاده از بالابر تغذیه کننده؛ دانه ای R100-P می باشد.

•   برای درج تاریخ بر روی بسته های این دستگاه می توان از چاپگر؛ لیزری (کارتریج) (R275-JP (C استفاده نمود.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 240 * 120 * 240 سانتی متر

برق مصرفی : تک فاز، 8 آمپر

وزن : 800 کیلوگرم

وزن بسته : تا 10000 گرم

سیستم توزین : پیمانه ای حجمی

سرعت عملکرد : تا 40 بسته در دقیقه

جنس لفاف : انواع بطری، قوطیپت

قوطی

پودر کاکائو

پودر قهوه

شیر خشک

اسپرسو

آرد

فلفل

ادویه

سماق

بالا