نمایشگاه ها

حضور ماشین سازی ارم در نمایشگاه های بین المللی

تاریخ: 16 الی 19 شهریور 1402
دهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنی ها، چای، قهوه و صنایع وابسته
نمایشگاه بین المللی تهران
تاریخ: 16 الی 19 شهریور 1402
تاریخ: 31 مرداد الی 3 شهریور 1402
پنجمین نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه
نمایشگاه ایران مال
تاریخ: 31 مرداد الی 3 شهریور 1402
تاریخ: 26 الی 29 خرداد 1402
سی امین نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی، کشاورزی، ماشین آلات و صنایع وابسته (ایران اگروفود)
نمایشگاه بین المللی تهران
تاریخ: 26 الی 29 خرداد 1402
تاریخ: 29 مهر الی 2 آبان 1401
بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته بندی
نمایشگاه بین المللی تهران
تاریخ: 29 مهر الی 2 آبان 1401