خطوط بسته بندی و فرآوری

خط بسته بندی محصولات دانه ای

در این خط ابتدا یک بالابر تغذیه کننده مدل R100-A جهت انتقال محصولات گرانولی به دستگاه بسته بندی قرار می گیرد. (اگر محصول مورد نظر جهت بسته بندی نمک کریستال باشد از بالابر تغذیه کننده R100-C استفاده می گردد.) پس از بالابر تغذیه کننده یک دستگاه بسته بندی حجمی مدل R125 یا R125-M یا R125-S و یا یک دستگاه بسته بندی توزین دیجیتال مدل R125-T2 یا R125-T4 یا R125-MH قرار می گیرد. در انتها نیز یک دستگاه نوار نقاله شیبدار مدل R75-A جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا

خط کامل فرآوری و بسته بندی حبوبات، خشکبار و غلات

در این خط ابتدا یک بالابر تغذیه کننده مدل R100-A جهت انتقال محصول اولیه به دستگاه بوجاری قرار می گیرد. پس از بالابر تغذیه کننده یک دستگاه بوجاری مدل R250 جهت بوجاری حبوبات یا خشکبار قرار می گیرد. سپس یه نوار نقاله دست چین مدل R75-C جهت دست چین کردن محصولات خارج شده از بوجاری قرار می گیرد. پس از نوار نقاله دست چین یک بالابر تغذیه کننده مدل R100-A محصولات دست چین شده را به دستگاه پولیش مدل R275 جهت پولیش شدن انتقال می دهد. پس از پولیش محصول توسط یه بالابر تغذیه کننده R100-A به دستگاه بسته بندی جهت بسته بندی انتقال می یابد. در مرحله بعد دستگاه بسته بندی محصول را بسته بندی می نماید. پیشنهاد می شود جهت حبوبات از یکی از مدل های R125 یا R125-S و جهت خشکبار از یکی از مدل های R125-T2 یا R125-T4 یا R125-MH استفاده گردد. در انتها نیز یک دستگاه نوار نقاله شیبدار مدل R75-A جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا

خط بسته بندی محصولات میله ای

در این خط ابتدا یک بالابر تغذیه کننده مدل R100-B جهت انتقال محصولات میله ای به دستگاه بسته بندی قرار می گیرد. پس از بالابر تغذیه کننده یک دستگاه بسته بندی حجمی مدل R150 و یا یک دستگاه بسته بندی توزین دیجیتال مدل R150-T2 قرار می گیرد. در انتها نیز یک دستگاه نوار نقاله افقی مدل R75-B جهت انتقال بسته ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا

خط بسته بندی محصولات پودری

در این خط ابتدا یک بالابر تغذیه کننده مدل R100-C جهت انتقال محصولات پودری به دستگاه بسته بندی قرار می گیرد. پس از بالابر تغذیه کننده یک دستگاه بسته بندی مدل R175 قرار می گیرد. در انتها نیز یک دستگاه نوار نقاله شیبدار مدل R75-A جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا