ماشین سازی ارم

سری دانه ای

دستگاه های این سری برای بسته بندی انواع مصحصولات دانه ای به فرم بسته های بالشتی یا پاکتی مورد استفاده قرار می گیرند

R125-MH10

دستگاه بسته بندی دانه ای مولتی هد 10 توزین•   "دستگاه بسته بندی دانه ای مولتی هد 10 توزین" جهت بسته بندی طیف وسیعی از محصولات مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها توسط ترکیب وزن از بین 10 ترازو صورت می گیرد. بدین صورت که 2، 3 یا 4 ترازو که مجموع وزن آن ها نزدیکترین عدد به وزن هدف ما باشد تخلیه می گردند.

•   دستگاه بسته بندی دانه ای مولتی هد 10 توزین به علت بهره مندی از سیستم توزین ترکیبی از دقت بسیار بالایی برخوردار است و همچنین به علت استفاده از 10 ترازو از سرعت بسیار بالایی برخوردار است.


بیشتر بخوانید ...

R125-W4

دستگاه بسته بندی دانه ای 4 توزین•   "دستگاه بسته بندی دانه ای 4 توزین" جهت بسته بندی طیف وسیعی از محصولات دانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها توسط 4 ترازوی خطی مستقل صورت می گیرد. بدین صورت که هر ترازو تا وزن مورد نظر توزین نموده و در نوبت خود تخلیه می گردد.

•   دستگاه بسته بندی دانه ای 4 توزین به دلیل استفاده از سیستم توزین از دقت بالایی برخوردار است و همچنین بخاطر انجام عملیات توزین توسط 4 ترازو از سرعت بالایی نیز برخوردار است.


بیشتر بخوانید ...

R125-W2

دستگاه بسته بندی دانه ای 2 توزین•   "دستگاه بسته بندی دانه ای 2 توزین" جهت بسته بندی طیف وسیعی از محصولات دانه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

•   توزین بسته ها توسط 2 ترازوی خطی مستقل صورت می گیرد. بدین صورت که هر ترازو تا وزن مورد نظر توزین نموده و در نوبت خود تخلیه می گردد.

•   دستگاه بسته بندی دانه ای 2 توزین به دلیل استفاده از سیستم توزین از دقت بالایی برخوردار است و همچنین بخاطر انجام عملیات توزین توسط 2 ترازو از سرعت بالایی نیز برخوردار است.


بیشتر بخوانید ...

R125-V

دستگاه بسته بندی دانه ای حجمی•   "دستگاه بسته بندی دانه ای حجمی" جهت بسته بندی مواد دانه ای با شکل هندسی منظم و مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.

•   توزین بسته ها توسط پیمانه های دوار که حجم آنها قابل تغییر می باشد صورت می گیرد. بدین صورت که هر پیمانه پر شده و با چرخش در محل مورد نظر تخلیه می گردد.

•   دستگاه بسته بندی دانه ای حجمی به علت استفاده از پیمانه برای توزین، برای مواد دانه ای دارای شکل هندسی منظم و مشابه از دقت وزن مناسب و به علت پر شدن یکباره پیمانه از سرعت بسیار بالایی برخوردار است.


بیشتر بخوانید ...

R125-V(M)

دستگاه بسته بندی دانه ای حجمی(مینی)•   "دستگاه بسته بندی دانه ای حجمی (مینی)" جهت بسته بندی محصولات دانه ای ریز با شکل هندسی منظم و مشابه مورد استفاده قرار میگیرد.

•   توزین بسته ها توسط پیمانه های دوار که حجم آنها قابل تغییر می باشد صورت می گیرد.

•   دستگاه بسته بندی دانه ای حجمی (مینی) به علت استفاده از پیمانه برای توزین، برای مواد دانه ای ریز دارای شکل هندسی منظم و مشابه از دقت وزن بالا و به علت پر شدن یکباره پیمانه از سرعت بسیار بالایی برخوردار است.


بیشتر بخوانید ...
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans