سری نوار نقاله

R75-G     نوار نقاله؛ شیبدار


•   این دستگاه جهت انتقال بسته ها به ارتفاع بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

•   انتقال محصولات در این دستگاه نوار PVC پله دار صورت می گیرد.

•   این دستگاه از سرعت بالایی برخوردار است.

•   این دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شود.

•   در صورت نیاز کاربر می تواند تعیین نماید که دستگاه بعد از تعداد مشخصی بسته از کار بایستد و دوباره به کار ادامه دهد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 800 * 100 * 240 سانتی متر

برق مصرفی : سه فاز، 4 آمپر

وزن : 100 کیلوگرم

سرعت عملکرد : تا 60 بسته در دقیقهبالشتی

پاکتی

ساشه مدادی

ساشه سه طرف

بالا

R75-H     نوار نقاله؛ افقی


•   این دستگاه جهت انتقال بسته ها به صورت افقی مورد استفاده قرار می گیرد.

•   انتقال محصولات در این دستگاه نوار PVC صورت می گیرد.

•   این دستگاه از سرعت بالایی برخوردار است.

•   این دستگاه توسط سیستم هوشمند مرکزی کنترل می شود.

•   در صورت نیاز کاربر می تواند تعیین نماید که دستگاه بعد از تعداد مشخصی بسته از کار بایستد و دوباره به کار ادامه دهد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 80 * 80 * 120 سانتی متر

برق مصرفی : سه فاز، 4 آمپر

وزن : 100 کیلوگرم

سرعت عملکرد : تا 60 بسته در دقیقهبالشتی

پاکتی

ساشه مدادی

ساشه سه طرف

پت

قوطی

دوی پک

کیسه

بالا

R75-P     نوار نقاله؛ دست چین


•   این دستگاه جهت انتقال محصولات به صورت افقی و دست چین کردن محصولات در حین انتقال مورد استفاده قرار می گیرد.

•   انتقال محصولات در این دستگاه نوار PVC صورت می گیرد.

•   این دستگاه از سرعت بالایی برخوردار است.

•   این دستگاه با قابلیت تغییر سرعت ارائه می گردد.

•   رنگ بدنه دستگاه الکترواستاتیک مقاوم در برابر ضربه و زنگ زدگی می باشد.


عملکرد : الکترومکانیک

ابعاد : 120 * 70 * 400 سانتی متر

برق مصرفی : سه فاز، 4 آمپر

وزن : 200 کیلوگرم

سرعت عملکرد : قابل تغییرحبوبات

غلات

بالا